Vragen en antwoorden

Wat is de ligduurperformantie op de afdeling intensieve zorgen?