Verpleegdagprijs in Belgische ziekenhuizen

De verblijfskosten (hotelkosten,ter beschikking gestelde infrastructuur,etc.) en de verpleegkosten worden betaald via het BFM (“budget van financiële middelen”). Tweemaal per jaar wordt door de FOD Volksgezondheid bepaald welk deel van dit budget naar ieder ziekenhuis gaat. Via de zogenaamde “twaalfden” wordt het grootste deel van dit bedrag maandelijks aan de ziekenhuizen betaald door de mutualiteiten. Het resterende gedeelte wordt aangerekend via de patiëntenfactuur op basis van een bedrag per opname en een bedrag per dag. Deze “verpleegdagprijs” is een forfaitair bedrag waarin de kosten voor geneesmiddelen, technische verstrekkingen en de honoraria van artsen niet zijn inbegrepen.