Verantwoorde activiteit

Dit rapport geeft een overzicht van de verantwoorde activiteit sinds 2016.

Bovenaan links heb je de mogelijkheid alle verblijven van het ziekenhuis te selecteren of een selectie te maken van een specialisme.

Een tweede filter die je kan toepassen op dit scherm bepaalt de X as van de grafieken: je kan selecteren tussen per semester of per jaar.

De derde knop bovenaan rechts kan gebruikt worden om het scherm te resetten naar de oorspronkelijke situatie.

Vervolgens zijn we drie grafieken:
-De verantwoorde activiteit per specialisme
-De verantwoorde activiteit per MDC
-De verantwoorde activiteit per DRG

De hoogte van de balk wordt bepaald door het aantal verantwoorde ligdagen. De breedte van de balk wordt bepaald door het aantal verblijven. De kleur van de balk weerspiegelt de ligduurperformantie: hoe roder hoe negatiever de ligduurperformantie, des te groener des te positiever.

Wanneer je een bepaalde MDC selecteert door hier op te klikken, worden in de twee andere grafieken enkel de verblijven van deze selectie weergegeven. Op die manier kan je zien welke specialismen welke verantwoorde activiteit in een bepaalde MDC genereren. Dezelfde filter wordt toegepast als je een bepaalde DRG selecteert.

Wanneer je een bepaald specialisme selecteert, worden enkel de verblijven weerhouden waarbij het geselecteerde specialisme het opnemende specialisme was van het verblijf. Het opnamespecialisme is gedefinieerd als het specialisme van het eerste deelverblijf tenzij de patiënt wordt opgenomen via spoedgevallen. In dat geval is het opnamespecialisme het tweede deelverblijf.

[wpforms id=”15250″ title=”false” description=”false”]