25 oktober 2020

domein Dossieraudit

 • een lijst met preferentiëel na te kijken verblijven in kader van vperciz (intensieve zorgen) is toegevoegd.
 • in het scherm kerncijfers worden ook het aantal unieke patiënten getoond.

27 oktober 2020

domein Dossieraudit

 • In het scherm “nagekeken verblijven” is het nu mogelijk te filteren op opnamenummer
 • In het scherm “nagekeken verblijven” werd een bug gecorrigeerd waardoor verblijven met meer codes van verwacht niet getoond werden.
 • In het scherm “na te kijken labo” werd een bug opgelost waardoor niet alle nagekeken verblijven werden getoond.

30 oktober 2020

domein Dossieraudit

 • In datakwaliteit / Covid-19 werd het scherm aangepast met een filter op periode. De mogelijkheid om door te klikken naar categorieën werd toegevoegd. De geverifieerde opnamediagnosen werden van een label voorzien. Een korte toelichting onder [?] is aangevuld.

09 november 2020

domein Dossieraudit

 • COVID-19: rapport obesitasmatrix werd toegevoegd
 • COVID-19: filter op obesitas is toegevoegd in leeftijdsverdeling
 • COVID-19: filter op obesitas is toegevoegd in tijdslijn incidentie
 • COVID-19: cijfers obesitas zijn toegevoegd aan populatie (tabel)
 • COVID-19: filter op obesitas is toegevoegd in tijdslijn prevalentie
 • COVID-19: filter op obesitas is toegevoegd in rapport “time to ICU”
 • COVID-19: rapport herkomst per postcode is toegevoegd

10 november 2020

domein Dossieraudit

 • COVID-19: rapport populatie: bug in filter obesitas is opgelost
 • COVID-19: rapport herkomst per postcode: mogelijk om te filter op golf 1 of 2 is toegevoegd