Ondanks de anonimiteit van de MZG-gegevens, verkiezen we de analyses uit te voeren in uw ziekenhuis, achter de firewall. We vragen uw ziekenhuis gedurende de looptijd van deze analyse een serveromgeving ter beschikking te stellen waar we onze analysetools kunnen installeren. Op deze manier worden alle “patient-level” data in uw veilige omgeving geanalyseerd en worden enkel geaggregeerde gegevens naar een centrale Medaman-server verzonden.

Onze ervaring leert echter dat de doorlooptijd van deze installatie niet steeds even voorspelbaar is. Daarom bieden we ook de mogelijkheid om uw gegevens geanonimiseerd aan te leveren voor verwerking op onze servers.

Alle brongegevens worden verwijderd bij het beëindigen van deze studie.