Het resultaat van deze analyse is een rapport met een generieke en een hospitaal specifieke beschrijving van het forfait binnen de benchmark. Aansluitend worden de mogelijkheden voor efficiëntieverbetering met de aangepaste handvaten besproken. Een gezamenlijke toelichting van dit rapport in een hybride meeting is voorzien.