In de eerste plaats wordt een ranking opgesteld om uw ziekenhuis te positioneren ten opzichte van zijn peers voor de grote deelbudgetten van het forfait.

Afwijkingen van de bestaande distributies worden nagekeken en oorzaken hiervan worden in kaart gebracht.

Simulaties met gecorrigeerde verdelingen over de 4 deelbudgetten zullen het effect van wijzigingen in het licht stellen.

De benchmark passen we vooral toe op uw casemix en met de Medaman IT-tools definiëren om we de “better and best of class” als referentiekader om subpopulaties waar efficiëntie wijzigingen mogelijk zijn te detecteren. Het aandeel oncologische pathologie wordt onder de loupe genomen en ook hier wordt de distributie geëvalueerd met de deelnemende “peers”.