Het forfait wordt berekend volgens de formule beschreven in het Koninklijk Besluit van 12 november  2008. Meerdere variabelen beïnvloeden deze uitkomst, waarvan de belangrijkste zijn:

  • Pathologiegegevens per APR DRG[1] en SOI[2] (klinische biologie score)
  • Het nationaal gemiddeld verbruik per ligdag per bedindex
  • Het aantal bedden Intensieve Zorgen
  • De permanente aanwezigheid van een  “Medische Laborant Technicus”
  • Het aantal gefactureerde ligdagen

[1]  APR-DRG : All Patient Refined- Diagnostic Related Groups

[2] SOI : Severity of Illness