Het “forfait klinische biologie per verpleegdag” is een forfaitair bedrag dat het Riziv voorziet voor het verbruik van prestaties in de klinische biologie voor elke opgenomen patiënt per gefactureerde ligdag. Jaarlijks wordt dit bedrag herberekend. In augustus 2021 werden alle ziekenhuizen geïnformeerd over het bedrag van het meest recente forfait berekend op basis van de klinische prestaties in 2019. Het nationale gesloten budget van +280 miljoen € wordt onder alle Belgische ziekenhuizen verdeeld. Evoluties per ziekenhuis in zowel positieve als negatieve zin komen voor. Gemiddelde bedraagt dit forfait om en bij de 20€ (15€-35€) per patiënt per ligdag. Outliers met een laag forfait zien we bij  de categorale ziekenhuizen, hoge uitschieters zijn de universitaire ziekenhuizen.