9. Prijssetting

De prijs voor deze analyse bestaat uit een forfait van 1.500€, verhoogd met een extra 2€ per erkend bed; dit weerspiegelt de evenredige tijd nodig voor de dataverwerking. Ondanks onze voorkeur voor data-analyse in uw ziekenhuis, zijn we genoodzaakt een ½ dag te honoreren voor deze bijkomende installatie (625€) op de door uw ziekenhuis ter…

8. Timeline

tot 12/11/2021: uitnodigingen en informatievoorziening van 21/10/2021 tot 16/11/2021: verzamelen van gegevens van 08/11/2021 tot 30/11/2021: analyseren van gegevens van 01/12/2021 tot 15/12/2021: rapporteren van resultaten

7. Waar worden deze analyses uitgevoerd en de gegevens bewaard?

Ondanks de anonimiteit van de MZG-gegevens, verkiezen we de analyses uit te voeren in uw ziekenhuis, achter de firewall. We vragen uw ziekenhuis gedurende de looptijd van deze analyse een serveromgeving ter beschikking te stellen waar we onze analysetools kunnen installeren. Op deze manier worden alle “patient-level” data in uw veilige omgeving geanalyseerd en worden…

6. Resultaat

Het resultaat van deze analyse is een rapport met een generieke en een hospitaal specifieke beschrijving van het forfait binnen de benchmark. Aansluitend worden de mogelijkheden voor efficiëntieverbetering met de aangepaste handvaten besproken. Een gezamenlijke toelichting van dit rapport in een hybride meeting is voorzien.

5. Hoe gaan we te werk ?

In de eerste plaats wordt een ranking opgesteld om uw ziekenhuis te positioneren ten opzichte van zijn peers voor de grote deelbudgetten van het forfait. Afwijkingen van de bestaande distributies worden nagekeken en oorzaken hiervan worden in kaart gebracht. Simulaties met gecorrigeerde verdelingen over de 4 deelbudgetten zullen het effect van wijzigingen in het licht…

4. Op welke gegevens is deze analyse gebaseerd?

Er wordt gebruik gemaakt van 3 gegevensbronnen: de MZG-gegevens van 2019, de feedback die uw ziekenhuis kreeg over het forfait klinische biologie (LibrHos) en het bestand met de pathologiegegevens van het meest recente BFM (Portahealth). In de rapporten worden enkele relatieve frequenties gebruikt om de anonimiteit van de ziekenhuizen te garanderen. Bovendien moeten er minstens…

3. Doelstelling?

Voor uw ziekenhuis worden de “drivers” van het forfait in kaart gebracht. In het bijzonder wordt ingezoomd op de pathologiegegevens van het ziekenhuis (40% van het aandeel): welke subpopulaties verschillen in vergelijking met hun “peers”. Er wordt gestreefd om binnen deze vergelijking als gouden standaard voor een pathologiegroep het meest efficiënte (anonieme) ziekenhuis te bepalen.

2. Hoe wordt dit forfait berekend ?

Het forfait wordt berekend volgens de formule beschreven in het Koninklijk Besluit van 12 november  2008. Meerdere variabelen beïnvloeden deze uitkomst, waarvan de belangrijkste zijn: Pathologiegegevens per APR DRG[1] en SOI[2] (klinische biologie score) Het nationaal gemiddeld verbruik per ligdag per bedindex Het aantal bedden Intensieve Zorgen De permanente aanwezigheid van een  “Medische Laborant Technicus”…

1. Wat is het “Forfait Klinische Biologie”?

Het “forfait klinische biologie per verpleegdag” is een forfaitair bedrag dat het Riziv voorziet voor het verbruik van prestaties in de klinische biologie voor elke opgenomen patiënt per gefactureerde ligdag. Jaarlijks wordt dit bedrag herberekend. In augustus 2021 werden alle ziekenhuizen geïnformeerd over het bedrag van het meest recente forfait berekend op basis van de…