Samenstelling van het te verdelen bedrag per patiëntengroep

Samenstelling van het te verdelen bedrag per patiëntengroep