H.S.M.R.

HSMR staat voor Hospital Standardised Mortality Ratio. In het kader van HSMR zijn afwijkende populaties die populaties waarbij de reële mortaliteit significant hoger ligt dan verwachte mortaliteit. Wat is een HSMR? Dr Foster Fod Health Move your dot Classificatiemodel Regressiemodel  Indirecte vs directe standaardisatie. Verwachte mortaliteit per periode.