Ligduurperformantie

De ligduurperformantie wordt gedefinieerd als de verhouding van het aantal verantwoorde ligdagen over het aantal gefactureerde ligdagen. Een ligduurperformantie groter dan 1 duidt bijgevolg op meer verantwoorde dan gefactureerde ligdagen en impliceert meestal een betere financiële performantie. De gefactureerde ligdagen De verantwoorde ligdagen De impact van de ligduurperformantie in onderdeel B1 van het BFM De…