De ligduurperformantie wordt gedefinieerd als de verhouding van het aantal verantwoorde ligdagen over het aantal gefactureerde ligdagen. Een ligduurperformantie groter dan 1 duidt bijgevolg op meer verantwoorde dan gefactureerde ligdagen en impliceert meestal een betere financiële performantie.

De gefactureerde ligdagen

De verantwoorde ligdagen

De impact van de ligduurperformantie in onderdeel B1 van het BFM

De ligduurperformantie heeft een substantiële impact op de uitkomst van het onderdeel B1 van het BFM.

Er zijn 2 begrippen van belang bij de berekening van het onderdeel B1:

 • Groepen
 • Gemeenschappelijke diensten

Groepen:  ziekenhuizen worden ingedeeld in 5 groepen:

 1. ziekenhuizen met een universitair karakter
 2. ziekenhuizen met minder dan 200 bedden;
 3. ziekenhuizen van 200 tot 299 bedden;
 4. ziekenhuizen met 300 tot 449 bedden;
 5. ziekenhuizen met 450 bedden en meer.

Gemeenschappelijke diensten:

 1. algemene kosten
 2. onderhoud
 3. verwarming
 4. administratie
 5. wasserij – linnen
 6. voeding
 7. internaat.

De berekeningswijze is beschreven in het KB.25/04/2002 :

Stap 1: bepaling van het beschikbare nationale budget voor elk van de groepen

Stap 2: verdeling van het beschikbare budget binnen elke groep over elke gemeenschappelijke dienst volgens bij wet vastgelegde percentages

Stap 3: binnen elke groep en voor elke gemeenschappelijke dienst wordt het beschikbare budget verdeeld over de ziekenhuizen van de groep op basis van een aantal verdeelsleutels

Stap 4: geschrapt

Stap 5: geschrapt

Stap 6: Sommatie van de bedragen uit stap 3 voor elk ziekenhuis. Dit bedrag wordt desgevallend lineair aangepast (in functie van het nationale budget. Het aldus verkregen budget wordt budget B1 genoemd.

Stap 7: niet meer relevant

Stap 8: aanpassing volgens de ligduurperformantie: de bedragen (of een deel van de bedragen) worden gedeeld aantal ligdagen, met inbegrip van de ligdagen heelkundige daghospitalisatie, en nadien vermenigvuldigd met het aantal verantwoorde dagen.

Stap 9: internaatkosten worden hieraan toegevoegd

Stap 10:

Stap 11: sociale dienst van het ziekenhuis