De doelstellingen van ICD-10 zijn:

 • meer detailinformatie verkrijgen over diagnosen en procedures die in de ziekenhuizen uitgevoerd worden,
 • onderrapportering tegen gaan,
 • aan internationale studies deelnemen en gegevens over verschillende landen heen vergelijken,
 • sneller nieuwe medische en technologische technieken en ingrepen toevoegen,
 • mapping met o.a. SNOMED mogelijk maken om automatische en semi-automatische codering af te leiden

 

Een ICD-10-CM code

 • is opgemaakt uit 3 tot 7 karakters,
 • het houdt rekening met de lateraliteit,
 • is alfanumeriek waarbij elke code begint met een letter en sommige codes een letter hebben als 7e karakter.
 • maakt eveneens gebruik van een X als plaats houdend karakter.

 

Een ICD-10-PCS code

 • is altijd opgemaakt uit 7 karakters,
 • is alfanumeriek en
 • heeft een multi axiale structuur waarbij
  • elk karakter dezelfde betekenis heeft binnen een zelfde sectie en
  • zelfs zoveel mogelijk over de verschillende secties heen.

 

ICD-10-CM werkt met een systematische en een alfabetische lijst.

De systematische lijst is de alfanumerieke lijst van alle codes, ingedeeld volgens hoofdstukken, gebaseerd op het lichaamsstelsel of de aandoening.

De systematische lijst bestaat uit 21 hoofdstukken:

 1. In ongeveer de helft van de hoofdstukken zijn de aandoeningen ingedeeld volgens lichaamsstelsel.
 2. In de andere helft wordende aandoeningen geklasseerd volgens etiologie.

De alfabetische lijst is een lijst van alle termen met hun corresponderende code.

De alfabetische lijst bevat

 • de lijst van ziekten en letsels,
 • de alfabetische lijst van externe oorzaken,
 • de tabel voor neoplasmata en
 • de tabel van geneesmiddelen en chemische stoffen.

De alfabetische lijst heeft

 • hoofdtermen: identificeren ziekten of letsels
 • subtermen: identificeren plaats, type, of etiologie van de aandoeningen of letsels.
 • meer specifieke subtermen. Een inspringende voorstelling wordt gebruikt om het opzoeken te vergemakkelijken.

De overgang naar ICD-10 heeft de volgende voordelen

 • Doordat de medische activiteit en pathologie met meer granulariteit worden weergegeven zou  men meer detaillistische diagnose-informatie moeten verkrijgen.
 • Door de verhoogde specificiteit en granulariteit van het classificatiesysteem zou onderrapportering van de medische activiteit/pathologie verminderen zodat er een accuratere verdeling van de financiële middelen uit voortvloeit.
 • De diagnose-informatie wordt internationaal herkenbaar en biedt de mogelijkheid tot vergelijking ervan met vrijwel alle geïndustrialiseerde landen.
 • Jaarlijkse updates en vooruitgang op medisch en technologisch gebied kan nog lang toegevoegd worden in het systeem.
 • Het biedt de mogelijkheid tot kwalitatieve mapping met terminologiesystemen (SNOMED CT®, …), waardoor een automatische afleiding van codes uit een elektronisch medisch dossier mogelijk wordt op termijn.