In de MZG-gegevens wordt de plaats waar van waar een patiënt in het ziekenhuis wordt opgenomen geregistreerd.

De volgende opties zijn voorzien:

0 Onbekend Slechts te gebruiken in uitzonderlijke gevallen.

1 Thuis

2 Administratieve opname van een langdurig verblijf bij fusie

3 Ander ziekenhuis: niet-universitair

4 Ander ziekenhuis: universitair

5 Ander ziekenhuis: psychiatrisch

6 Rust- en verzorgingstehuis (RVT) en bejaardentehuizen

7 Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) en beschut wonen

8 Geboorteverblijf

9 Andere

A Weg van / naar het werk

B Op het werk

C Weg van / naar de school

D In de school (inclusief sport op school)

E Verkeer (behalve weg van/naar werk of school)

F Tijdens sport (behalve sport op school)

G Openbare plaats

M Tussentijdse registratie van een langdurig verblijf

L Laatste registratie van een langdurig verblijf

Z Ongepland klassiek verblijf onmiddellijk aansluitend op een verblijf in