Plaats voor opname

Volgende codes zijn mogelijk voor de registratie van de plaats voor opname:

0 Onbekend
1 Thuis
2 Administratieve opname van een langdurig verblijf bij fusie
3 Ander ziekenhuis: niet-universitair
4 Ander ziekenhuis: universitair
5 Ander ziekenhuis: psychiatrisch
6 Rust- en verzorgingstehuis (RVT) en bejaardentehuizen
7 Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) en beschut wonen
8 Geboorteverblijf
9 Andere
A Weg van / naar het werk
B Op het werk
C Weg van / naar de school
D In de school (inclusief sport op school)
E Verkeer (behalve weg van/naar werk of school)
F Tijdens sport (behalve sport op school)
G Openbare plaats
M Tussentijdse registratie van een langdurig verblijf
L Laatste registratie van een langdurig verblijf
Z Ongepland klassiek verblijf onmiddellijk aansluitend op een verblijf in daghospitalisatie (vanaf MZG 2018)

[wpforms id=”15250″ title=”false” description=”false”]