Het bestand ITEMDIVG bevat de volgende velden:

  • CODE_AGR: Erkenningsnummer van het ziekenhuis
  • YEAR_REGISTR: Registratiejaar
  • PERIOD_REGISTR: Registratieperiode
  • STAYNUM: Verblijfsnummer
  • ORDER_UNIT: Volgnummer verpleegeenheid
  • YEAR_OBSERV: Jaar van observatie
  • MONTH_OBSERV: Maand van observatie
  • DAY_OBSERV: Dag in de maand van observatie
  • N1_CODE_ITEMDIVG: Item DIVG
  • N1_SCORE_ITEMDIVG: Score DIVG