Wat is het forfait medische beeldvorming per opname?

Het forfait medische beeldvorming per opname is één van de 3 financieringsbronnen voor radiologische onderzoeken bij gehospitaliseerde patiënten.  Dit bedrag varieert in functie van de “pathologie-mix” van het ziekenhuis.

Hoeveel bedraagt het forfait?

Hieronder vindt u een overzicht van de bedragen van de Belgische ziekenhuizen voor de meest recente versie van het forfait.

Het gemiddelde voor de Belgische ziekenhuizen van het forfait medische beeldvorming bedraagt momenteel 57,53€. Klik hier voor de interactieve versie van onderstaand rapport!

Hoe wordt het forfait berekend?

Het forfait medische beeldvorming wordt berekend op basis van de medische beeldvormingsindex per APR-DRG en ernstgraad. Deze medische beeldvormingsindex wordt verkregen door het gemiddelde te berekenden van het nationale gebruik van radiologische onderzoeken per APR-DRG en ernstgraad. 

Waarom zou uw forfait niet het meest optimale zijn?

De financiering op basis van pathologie is in België in meerdere domeinen terug te vinden. De grootste financiële impact vinden we terug in de verantwoorde bedden, gebaseerd op de nationale gemiddelde ligduur per APR-DRG, ernstgraad en financieringscategorie. Uit de analyse van onze “peers compare forfait klinische biologie” hebben we vastgesteld dat de “waarde” verschillend kan zijn tussen deze verschillende vormen van financiering, met name omdat de procentuele toename bij een verhoging van de ernstgraad sterk kan verschillen. 

Welke analyses gebeuren er?

  • analyse van alle individuele componenten van de berekening:
    • verbruik van medische beeldvorming volgens verschillende pathologiegroepen (MDC, DRG, CCS,…)
    • verbruik van medische beeldvorming per bedindex
    • performantie volgens pathologiegroep, volgens bedindex,…
  • trends over deze indicatoren
  • vergelijking van deze indicatoren met uw peers
  • simulaties bij corrigerende maatregelen voor signficant afwijkende populaties

Kan ik hiermee vlot aan de slag?

Naar analogie met onze peers compare klinische biologie, wordt een rapport toegevoegd van de DRG’s en SOI’s waar uw ziekenhuis de meeste verbetering kan realiseren.

Welke data worden gebruikt?

Voor deze analyse maken we gebruik van een selectie van gegevens uit uw MZG-bestanden, aangevuld met de RIZIV feedback aangeleverd via Librhos.

Is de anonimiteit verzekerd?

Bovenstaande gegevens worden geëxtraheerd in uw ziekenhuis, waarbij maximaal wordt geanonimiseerd. Aangepaste software zorgt ervoor dat zelfs een geboortejaar niet kan teruggevonden worden .Oorspronkelijke opnamenummers of patiëntennummers oproepen is niet mogelijk. Om kwaliteit van deze anonimiteit te evalueren wordt een tijdens deze procedure een risicoscore berekend. 

Hoeveel moet ik investeren?

De investering bestaat uit 2 delen: een vast deel identiek voor alle ziekenhuizen en een variabel deel in functie van het aantal erkende bedden. Daarnaast gebeurt deze analyse in 2 golven: de eerste golf wordt afgesloten wanneer er 10 deelnemende ziekenhuizen hebben ingeschreven. De prijs van het variabele deel verhoogt bij de tweede golf.

Meer inlichtingen?