Wat is het forfait klinische biologie?

Het forfait klinische biologie per verpleegdag is een forfaitaire ziekenhuisfinanciering ter vergoeding van uitgevoerde prestaties in de klinische biologie voor gehospitaliseerde patiënten. Dit forfaitaire bedrag wordt gefactureerd bij elke ligdag van een gehospitaliseerde patiënt. Voor acute ziekenhuizen is het gemiddelde in 2021 20,48€., maar met sommige ziekenhuizen moeten het doen met minder dan 16€ en andere ontvangen meer dan 24€.

Hoe wordt dit forfait bepaald?

Het forfait klinische biologie wordt bepaald door 4 deelbudgetten:

 • de pathologiezwaarte van uw ziekenhuis (40%)
 • de ligdagen in de respectievelijke bedindexen van uw ziekenhuis (40%)
 • het aantal verantwoorde bedden intensieve zorgen (10%)
 • de aanwezigheid van een laboratorium technoloog. (10%)

Je kan dit beschouwen als vier taarten waar elk ziekenhuis op basis van verschillende verdeelsleutels een stukje van de taart krijgt toegewezen.

Welke feedback krijgen we bij deelname?

De analyse bestaat uit de volgende onderdelen:

Uw ziekenhuis wordt voor de verschillende “drivers” van het forfait op een anonieme manier vergeleken met uw peers:

Ziekenhuizen verschillen in de zorg die ze aanbieden. Worden hier geen appelen met peren vergeleken?

Om de verblijven tussen de ziekenhuizen te kunnen vergelijken, delen we deze in in 4 D.R.G-groepen:

 • A: alle DRG’s met verblijven uit alle deelnemende ziekenhuizen in alle 4 SOI’s
 • B: alle DRG’s met verblijven uit alle deelnemende ziekenhuizen maar niet in alle SOI’s
 • C: alle DRG’s met verblijven uit meer dan 1 deelnemend ziekenhuis maar niet allemaal
 • D: alle DRG’s met verblijven enkel uit uw ziekenhuis

Meer dan 75% van de verblijven bevinden zich in DRG’s die in alle ziekenhuizen voorkomen.

Waarom is een verbetering van dit forfait mogelijk?

Éénvan de vier taarten is gebaseerd op de “pathologiezwaarte”. In de eerste golf van onze Peers Compare hebben we op basis van de gegevens van 16 erkenningsnummers (26 ziekenhuiscampi) vastgesteld dat er voor een aantal D.R.G.’s grote verschillen zijn in gebruik van ICD-10-BE codes tussen ziekenhuizen. Omdat de relatieve toename van de klinische biologie index bij een toegenomen pathologie zwaarte zeer dikwijls veel groter is van bij de verantwoorde ligduur, kunnen in elk ziekenhuis meerdere groepen van verblijven worden weerhouden waar vermoedelijk niet alle relevante klinische informatie omgezet wordt in een ICD-10-BE code.

Hoe kunnen we concreet aan de slag met deze resultaten?

Op basis van de verdeling van de pathologiezwaarte volgens de klinische biologie scores per DRG en SOI, identificeren we de pathologiegroepen waar uw ziekenhuis afwijkt van uw peers:

In een aparte lijst worden deze D.R.G.’s opgelijst met een simulatie wat de meerinkomsten zouden zijn indien het gemiddelde of de “best of class” (P75) wordt gehaald:

Welke gegevens worden gebruikt voor deze analyse?

Er worden gegevens gebruikt uit 3 brondata:

 • MZG-bestanden
 • feedback BFM (Portahealth)
 • LibrHos (Riziv)

De nodige documentatie wordt aan het ziekenhuis ter beschikking gesteld om deze brongegevens aan te leveren. Gemiddeld zijn er 15 minuten nodig om deze data beschikbaar te stellen.

Ondanks het feit dat er in uitgebreide anonimisatietechnieken worden toegepast, stellen we toch een verwerkersovereenkomst ter beschikking. Na afloop worden de gegevens vernietigd.

Wanneer krijgen we onze resultaten?

Binnen de 10 werkdagen na aanlevering van de gegevens, wordt u een presentatie toegestuurd. Een afsluitend rapport wordt voorzien bij afsluiting van het totale project.

Hoeveel kost een deelname?

De deelnameprijs wordt opgedeeld in een vast gedeelte en een variabel gedeelte per erkend. Een vrijblijvende offerte kan u op eenvoudig verzoek worden toegestuurd. Stuur hiervoor een e-mail naar info@medaman.be.

Nog vragen of opmerkingen?

Vul onderstaand formulier in: