Gegevens worden verwacht voor de 8e kalenderdag van elke maand.

Ten laatste 5 werkdagen vanaf de 9e kalenderdag zijn de nieuwe rapporten beschikbaar.