De financiering van de ziekenhuisfunctie Intensieve Zorgen

De ziekenhuisfunctie Intensieve Zorgen wordt gefinancierd in het Budget Financiële Middelen in het onderdeel B2.

De grootte van de financiering is afhankelijk van 3 factoren:

 1. Reanimatieverstrekkingen (20%)
 2. Aandeel aantal ligdagen op intensieve eenheden (40%) (NperCiz)
 3. VG-MZG scoren (40%)

 

NPERCIZ

NPERCIZ is de afkorting van Nationale Percentage van verblijven op Intensieve Zorg.

Per DRG wordt berekend wat het aandeel is van patiënten die gebruik maken van de ziekenhuisfunctie intensieve zorgen. Het betreft dus het gemiddelde percentage dat patiënten in Belgische ziekenhuizen gebruik maken van intensieve zorg.

Het gemiddelde percentage schommelt in België rond de vier procent, wetende dat de verdeling van DRG’s die gebruik maken van intensieve zorg erg scheef is (heel weinig DRG’s maken gebruik van intensieve zorg).

Deze waarde wordt als volgt berekend: alle verblijven in de algemene ziekenhuizen in klassieke hospitalisatie worden in rekening genomen met uitzondering van:

 • minstens voor de helft van hun ziekenhuisverblijf verbleven op een Sp-dienst;
 • minstens voor de helft van hun ziekenhuisverblijf verbleven op een A-, K- of T-dienst;
 • minstens voor de helft van hun ziekenhuisverblijf doorbrachten op een G-dienst;
 • eenheden voor de behandeling van zwaar verbranden verzorgd zijn en binnen MDC 22 (= brandwonden) vallen;
 • binnen APR-DRG = 004 of 005
 • waarvan de eerste 3 cijfers van de hoofddiagnose  >= T20 en < = T32
 • binnen DRG 950,951,952,955 en 956
 • de patiënten die behoren tot de MDC 14 (= kraambed, zwangerschap en bevalling) en MDC 15 (= neonati) en
 • de niet- beëindigde verblijven met een opnamedatum in het ziekenhuis meer dan 6 maanden voor het begin van de statistische periode. Dit zijn de langdurige verblijven en de foutieve verblijven.

De berekening van het nationale percentage intensieve zorgen dagen per diagnosegroep (DRG) gebeurt aan de hand van de volgende formule:
NPERZCIZ =  Σ IZ dagen / Σ FACdagen
Waarbij:
NPERCIZ = het nationale percentage intensieve zorgen dagen per DRG.

Σ IZ dagen = de som van de ligduur van alle patiënten (behalve de bovenstaande uitzonderingen) op de dienst intensieve zorgen waarbij enkel passages van meer dan 24 uur in rekening worden gebracht.
Σ FAC dagen = de som van de volledig te factureren ligdagen van alle patiënten in DRG (behalve de uitzonderingen).

[wpforms id=”15250″ title=”false” description=”false”]