De vraag wordt soms gesteld of de code E61.1 (ijzerdeficiëntie) mag gebruikt worden wanneer met spreekt in het patiëntendossier over een verlaagd ferritine.

Een verlaagde ferritineconcentratie in het serum is dus pathognomonisch voor ijzergebrek. (https://www.ntvg.nl/artikelen/ijzergebrek-een-eenvoudige-diagnose/volledig#toc7)