Dit dashboard biedt u de mogelijkheid in te zoomen op uw mortaliteitsratio.

Door de mortaliteitsratio uit de splitsen in de reële en de verwachte sterfte kan het effect van elk van deze componenten op de HSMR worden onderzocht.

In een eerste reeks rapporten wordt de trend van de HSMR belicht.

Vervolgens worden een aantal aspecten van de reële overlijdens toegelicht.

In een derde stap bekijken we de verwachte sterfte.

Tenslotte maken een inschatting van de impact van de medische registratie op uw HSMR.