Ligduur per dimensie

Dit scherm biedt u de mogelijkheid om een ligduurtrend te evalueren in functie van een dimensie.

De tabel boven geeft de absolute cijfers weer. De dikte van de grafieklijnen geven het aantal verblijven weer.