Binnen de MZG-registratie worden de daghospitalisaties ingedeeld in 2 categorieën: de chirurgische daghospitalisaties en de niet-chirurgische daghospitalisaties. Respectievelijk is het veld A2_HOSPTYPE_FAC van het bestand “stayhosp” C of D.

Daarnaast maakt het veld A2_HOSPTYPE_CAT in het bestand “stayhosp” nog een onderscheid met de letters G,E en O. G staat voor geriatrisch daghospitaal, E staat voor pediatrisch daghospitaal en O voor oncologisch daghospitaal.

Tenslotte kan ook de nomenclatuurnummer in het bestand “procrizi” worden gebruikt om de daghospitalisaties in te delen.

Op basis van de tarificatie onderscheiden we de volgende types daghospitalisaties:

 • Maxiforfait
 • Miniforfait
 • Forfait groep 1
 • Forfait groep 2
 • Forfait groep 3
 • Forfait groep 4
 • Forfait groep 5
 • Forfait groep 6
 • Forfait groep 7
 • Forfait chronische pijn 1
 • Forfait chronische pijn 2
 • Forfait chronische pijn 3