Curriculum Vitae

Dr. Luc Belmans
check-up-clinic-dentist-1170979

Naam:

Dr. Luc Belmans

Diploma:

Dokter in de genees-, heel- en verloskunde

Manama beheer van gezondheidsgegevens

E-mail:

Luc@medaman.be

Telefoon:

+32 473 66 13 03

Website:

www.medaman.be

Linkedin

Na mijn studies geneeskunde ben ik mijn professionele carrière gestart als huisarts, eerst in solopraktijk, daarna in een associatie. Met een bijzondere interesse voor het “digitale” heb ik in 2004 de kans gegrepen om een master na master in het beheer van gezondheidsgegevens te volgen, waarna ik de klinische activiteit achter mij heb gelaten om de functie van MZG- arts en later in combinatie met hoofdarts op te nemen. In die periode heb ik ook de mogelijkheid gehad om als NIAZ-auditor aan ziekenhuisaudits te kunnen deelnemen.

In de zomer van 2018 heb ik de beslissing genomen mij ten volle toe te leggen op de mogelijkheden in het domein van gezondheidsgegevens. Met tools als R en Python zijn ook de mogelijkheden om data te analyseren sterk gegroeid.

Met de oprichting van Medaman begin 2019 heb ik mijn mandaat als hoofdarts ter beschikking gesteld om ziekenhuizen maximaal te ondersteunen in hun zorgregistratiecyclus: informatiebezorging aan zorgverleners, analyse van gestructureerde data, ondersteuning bij codering en optimalisatie van een volledige klinische documentatie.

Zowel de verantwoorde bedden met hun weerslag in het BFM als het geneesmiddelenforfait, de laagvariabele zorg, het forfait klinische biologie en het forfait medische beeldvorming zijn afhankelijk van een correcte omzetting van de kliniek in de juiste codes. Ook indicatoren die de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid weerspiegelen baseren zich op deze dataset. De HSMR (hospital standarised mortality ratio) van een ziekenhuis is in een aantal van onze buurlanden al een publiek gegeven.