Ligduurperformantie

De ligduurperformantie wordt gedefinieerd als de verhouding van het aantal verantwoorde ligdagen over het aantal gefactureerde ligdagen. Een ligduurperformantie groter dan 1 duidt bijgevolg op meer verantwoorde dan gefactureerde ligdagen en impliceert meestal een betere financiële performantie. De gefactureerde ligdagen De verantwoorde ligdagen De impact van de ligduurperformantie in onderdeel B1 van het BFM De…

Minimale Klinische Gegevens

Historiek De MG-MZG of medische gegevens als onderdeel van de minimale ziekenhuis gegevens is een gestandaardiseerde samenvatting gebaseerd op het medisch dossier van de patiënt. Deze registratie is sinds 1990 verplicht voor alle algemene ziekenhuizen en bevat onder andere informatie over diagnosen, administratieve gegevens van de pt., financiële gegevens van de pt., ingrepen,… Voor volgende…

ICD-10-BE

De doelstellingen van ICD-10 zijn: meer detailinformatie verkrijgen over diagnosen en procedures die in de ziekenhuizen uitgevoerd worden, onderrapportering tegen gaan, aan internationale studies deelnemen en gegevens over verschillende landen heen vergelijken, sneller nieuwe medische en technologische technieken en ingrepen toevoegen, mapping met o.a. SNOMED mogelijk maken om automatische en semi-automatische codering af te leiden…

H.S.M.R.

HSMR staat voor Hospital Standardised Mortality Ratio. In het kader van HSMR zijn afwijkende populaties die populaties waarbij de reële mortaliteit significant hoger ligt dan verwachte mortaliteit. Wat is een HSMR? Dr Foster Fod Health Move your dot Classificatiemodel Regressiemodel  Indirecte vs directe standaardisatie. Verwachte mortaliteit per periode.