Minimale Klinische Gegevens

Historiek De MG-MZG of medische gegevens als onderdeel van de minimale ziekenhuis gegevens is een gestandaardiseerde samenvatting gebaseerd op het medisch dossier van de patiënt. Deze registratie is sinds 1990 verplicht voor alle algemene ziekenhuizen en bevat onder andere informatie over diagnosen, administratieve gegevens van de pt., financiële gegevens van de pt., ingrepen,… Voor volgende…

ICD-10-BE

De doelstellingen van ICD-10 zijn: meer detailinformatie verkrijgen over diagnosen en procedures die in de ziekenhuizen uitgevoerd worden, onderrapportering tegen gaan, aan internationale studies deelnemen en gegevens over verschillende landen heen vergelijken, sneller nieuwe medische en technologische technieken en ingrepen toevoegen, mapping met o.a. SNOMED mogelijk maken om automatische en semi-automatische codering af te leiden…