HSMR Selectie van verblijven

Dit scherm geeft u de mogelijkheid om die verblijven te selecteren waar de kans op een gemiste code het grootste is. De dimensie waarop kan gefilterd worden zijn: Is de SMR ok (<1) or niet ok (>1) ? Is de codering ok of niet? (gebaseerd op aantal codes en specificiteit van de codes) Selectie van…

Dashboard H.S.M.R.

Dit dashboard biedt u de mogelijkheid in te zoomen op uw mortaliteitsratio. Door de mortaliteitsratio uit de splitsen in de reële en de verwachte sterfte kan het effect van elk van deze componenten op de HSMR worden onderzocht. In een eerste reeks rapporten wordt de trend van de HSMR belicht. Vervolgens worden een aantal aspecten…

Clinical Classifications Software

Clinical Classifications Software (CCS) is een manier om verblijven in groepen te categoriseren op basis van de hoofddiagnose van het verblijf. Het voordeel van deze manier van groeperen is de klinische herkenbaarheid. Deze indeling is een realisatie van HCUP. Er zijn 3 verschillende niveau’s voorzien: