Deze module brengt de bedbezetting in visueel in kaart.