Ligduurperformantie

De ligduurperformantie wordt gedefinieerd als de verhouding van het aantal gefactureerde ligdagen over het aantal verantwoorde ligdagen. Een ligduurperformantie groter dan 1 duidt bijgevolg op meer verantwoorde dan gefactureerde ligdagen en impliceert meestal een betere financiële performantie. De gefactureerde ligdagen De verantwoorde ligdagen De impact van de ligduurperformantie in onderdeel B1 van het BFM De…

HSMR Selectie van verblijven

Dit scherm geeft u de mogelijkheid om die verblijven te selecteren waar de kans op een gemiste code het grootste is. De dimensie waarop kan gefilterd worden zijn: Is de SMR ok (<1) or niet ok (>1) ? Is de codering ok of niet? (gebaseerd op aantal codes en specificiteit van de codes) Selectie van…

Dashboard H.S.M.R.

Dit dashboard biedt u de mogelijkheid in te zoomen op uw mortaliteitsratio. Door de mortaliteitsratio uit de splitsen in de reële en de verwachte sterfte kan het effect van elk van deze componenten op de HSMR worden onderzocht. In een eerste reeks rapporten wordt de trend van de HSMR belicht. Vervolgens worden een aantal aspecten…

Clinical Classifications Software

Clinical Classifications Software (CCS) is een manier om verblijven in groepen te categoriseren op basis van de hoofddiagnose van het verblijf. Het voordeel van deze manier van groeperen is de klinische herkenbaarheid. Deze indeling is een realisatie van HCUP. Er zijn 3 verschillende niveau’s voorzien:

Minimale Klinische Gegevens

Historiek De MG-MZG of medische gegevens als onderdeel van de minimale ziekenhuis gegevens is een gestandaardiseerde samenvatting gebaseerd op het medisch dossier van de patiënt. Deze registratie is sinds 1990 verplicht voor alle algemene ziekenhuizen en bevat onder andere informatie over diagnosen, administratieve gegevens van de pt., financiële gegevens van de pt., ingrepen,… Voor volgende…

ICD-10-BE

De doelstellingen van ICD-10 zijn: meer detailinformatie verkrijgen over diagnosen en procedures die in de ziekenhuizen uitgevoerd worden, onderrapportering tegen gaan, aan internationale studies deelnemen en gegevens over verschillende landen heen vergelijken, sneller nieuwe medische en technologische technieken en ingrepen toevoegen, mapping met o.a. SNOMED mogelijk maken om automatische en semi-automatische codering af te leiden…

H.S.M.R.

HSMR staat voor Hospital Standardised Mortality Ratio. In het kader van HSMR zijn afwijkende populaties die populaties waarbij de reële mortaliteit significant hoger ligt dan verwachte mortaliteit. Wat is een HSMR? Dr Foster Fod Health Move your dot Classificatiemodel Regressiemodel  Indirecte vs directe standaardisatie. Verwachte mortaliteit per periode.