In de MZG-gegevens wordt de bestemming waar de patiënt na zijn ziekenhuisverblijf naar toe gaat ook vastgelegd.

De volgende opties zijn voorzien:

0 Onbekend

1 Thuis

2 Administratief ontslag van een langdurig verblijf bij fusie

3 Ander ziekenhuis: niet-universitair

4 Ander ziekenhuis: universitair

5 Ander ziekenhuis: psychiatrisch

6 Rust- en verzorgingstehuis (RVT) en bejaardentehuizen

7 Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) en beschut wonen

8 Overleden

9 Andere

A Transfer naar een andere dienst binnen het eigen ziekenhuis

F Eerste registratie van een langdurig verblijf

M Tussentijdse registratie van een langdurig verblijf

Z Ongepland klassiek verblijf onmiddellijk aansluitend op een verblijf in daghospitalisatie