Bij acuut op chronisch nierlijden heb je een “baseline” GFR die mate van chronische nierlijden weergeeft met tijdelijk een dip van het acuut nierfalen. De codering van het chronisch nierlijden moet gebaseerd op de waarde van de “baseline”, dus de waarde voor of na de acute fase.