Wanneer de hersenen ophouden met het maken van herseninsuline spreekt men soms over ‘diabetes type 3’. Deze vorm van diabetes heeft geen invloed op de bloedsuikerspiegel in het lichaam, maar wel op de werking van de hersenen. Daarom wordt de ziekte van Alzheimer soms ook diabetes type 3 genoemd.

De code voor deze omschrijving moet in de juiste context worden geëvalueerd, eventueel met extra toelichting van de behandelende arts.