:Bij acuut nierlijden (in afwezigheid van chronisch nierlijden) is dit gebaseerd op normale waarden.