Een uitgebreide beschrijving van het rapport vindt u hier!

Een overzicht van de meest recente update zijn hier opgelijst.

DRG A-B-C-D-N groep

1 type

 • Groep A is de groep van DRG’s met verblijven in alle deelnemende ziekenhuizen  met alle SOI’s (1-4) wat  eigenlijk algemene pathologie is en in alle ziekenhuizen aanwezig , dit laat toe om ziekenhuizen onafhankelijk van grootte en specialisatie met elkaar te vergelijken,
 • in groep B zijn dat niet alle SOI’s,
 • in groep C komen deze voor in meer dan 1 ziekenhuis maar niet allemaal,
 • in groep D zijn dit de DRG’s die slechts in 1 ziekenhuis voorkomt en
 • in groep N zijn het de verblijven zonder DRG.
 • deze types kunnen apart bekeken worden of gecombineerd.

Meerdere types

 • Combinaties van deze verschillende types kunnen gemaakt worden met hoe meer combinaties, hoe uitgebreider de specialisatiegraad, en hoe hoger de klinische biologie index.
 • Hoe hoger de SOI, hoe hoger de klinische biologie index.

CCS groep : boxplots

Betekenis

Dit is een klinische classificatie waar de geverifieerde opname diagnose in ICD 10 codering, in logische groepen opgedeeld worden. Zo worden de neoplasmata als een aparte groep gezien, terwijl die in andere classificatie-systemen dikwijls verspreid zijn binnen het orgaansysteem.

CCS B1 :

pathologie : met filters die toenemende granulariteit toelaten :

 • CCS basis : indeling volgens de 18 groepen (vb. neoplasmata)
 • CCS medium level : meer granulaire details (vb. types neoplasma : colorectale neoplasma)
 • CCS detail : nog meer detail (vb. rectale neoplasma)
 • CCS DRG Matrix (vb. DRG 231 major large bowel procedures met de verschillende SOI 1-4)

CCS B2 :

bedindex : met filters in stijgende granulariteit

 • CCS basis : indeling volgens de 18 groepen (vb. circulatoire aandoeningen)
 • Filter 1 : meer specifieke aandoening (vb. hartaandoeningen of cerebrovasculaire aandoeningen)
 • Filter 3: vb. acuut myocardinfarct : bij aanklikken, verschijnen de bedindexen voor deze aandoening

Stays

Verschillende filters

Type verblijf :

keuze tussen Klassieke Hospitalisatie en DagHospitalisatie : daghospitalisaties tellen niet mee voor het forfait klinische biologie.

vb. hier selecteren we de totale absolute som van het forfait klinische biologie voor de klassieke hospitalisaties (voor de DH zouden die =0 zijn)

Dimensie show :

verschillende soorten dimensies of categorieën,

vb. MDC, DRG, leeftijd, geslacht, SOI

vb. hier selecteren we het forfait klinische biologie voor de KH, met de absolute waarde voor alle MDC’s

Measure filter

volgens : cijfers,

vb. totalen in absolute of relatieve waarden, gemiddelden

Filter volgens :

filter de categorische variabele

vb. we kiezen de MDC’s als filter (cfr. infra)

Stel de filter in :

om de filter verder te verfijnen

vb. we kiezen MDC 4 of respiratoire aandoeningen maar we willen de klinische biologie index weten in absolute termen voor de DRG’s binnen deze MDC 4

Dimensie excludeer

vb. we willen een bepaald type MDC excluderen (hooggespecialiseerde PreMDC, die niet in elk ziekenhuis voorkomt) en hier geven we de filter van de MDC’s aan, dit kunnen bijv ook DRG’s zijn (cfr. infra)

Dimensie excludeer

vb. hier specifiëren we welke specifieke MDC of DRG we willen uitsluiten, dit kan bijv de PreMDC zijn of MDC 7, of DRG 139

vb hieronder selecteren we voor het forfait klinische biologie  de MDC’s in de absolute waarde maar filteren we op het niveau van de SOI’s om enkel de SOI 2 te bekijken en excluderen we op het niveau van de MDC’s, alle Pre-MDC’s.

Aanduiden van verschillende filters = voorbeeld

In het onderstaand voorbeeld overlopen we even de filters van links naar rechts. We selecteren voor het forfait klinische biologie logischerwijs de KH of klassieke hospitalisaties, vervolgens valt de keuze op het nazicht van de DRG’s om de gemiddelde klinische biologie index per dag te bekijken voor de oncologische filter die we op 0 zetten voor niet-oncologische hoofddiagnosen.

We bemerken dat binnen een bepaald ziekenhuis, de gemiddelde klinische biologie index per dag voor (niet-oncologische) diagnosen bij DRG 249, gastro-enteritis, nausea en braken, 0.59 EUR bedraagt, dit gaat over 133 verblijven met 381 dagen.

Days

Verschillende filters

Dimensie show : verschillende soorten dimensies of categorieën

vb. we kiezen de bedindexen

Measure : cijfers

nnnvb. we nemen het relatief aandeel in ligdagen

Dimensie filter : filter de categorische variabele

vb. kiezen opnieuw de MDC’s

Dimensie_filter : filter de categorische variabele specifiek

vb. en binnen de MDC’s kiezen we voor MDC 4 of respiratoire aandoeningen

In dit concrete voorbeeld kijken we naar de bedindexen voor de MDC van de respiratoire aandoeningen naar het realtief aandeel van dit MDC binnen alle MDC’s, we zien hier geen absolute waarden maar percentages van het geheel. We zien dat 876 verblijven en 5600 dagen (met hun respectievelijke percentages) voor respiratoire aandoeningen in een D bed doorgebracht wordt.

Dimensie excludeer : excludeer de categorische variabele

vb. we nemen het aantal relatieve ligdagen, nemen alle MDC’s maar selecteren de SOI om hieronder enkel de SOI 4 te kiezen door SOI 1-3 uit te sluiten

Dimensie_excludeer : excludeer de categorische variabele specifiek

vb. zoals gezegd excluderen we de eerste 3 SOI’s

In het voorbeeld zien we in bedindex G of geriatrie 97 (kaki kleur) verblijven of 2660 dagen met een SOI 4 (met hun respectievelijke percentages).

Nog vragen of opmerkingen?